(SPORT)DIËTISTENPRAKTIJK
RUTH VANDERHEYDEN

Ben jij herstellende van een eetstoornis?

herstellen van een eetstoornis, anorexia nervosa, eating disorder, expert, professionele begeleiding, sportdiëtiste Ruth Vanderheyden, eetstoornisbegeleiding

Ben jij herstellende van een eetstoornis? Super, want herstellen is niet eenvoudig en vraagt veel moed. De rit naar herstel is een dappere en geen makkelijke keuze of proces. Om terug volledig in je eigen kracht te staan en de eetstoornis volledig te overwinnen, helpt het om lang genoeg in begeleiding te blijven bij jouw hulpverlener(s). Als je de begeleiding te snel en abrupt stopt, is de kans op herval namelijk groter. Dus probeer de coaching geleidelijk af te bouwen, zodat je er niet ineens alleen voor komt te staan. Bespreek samen met jouw professional(s) hoe je de begeleiding het beste kan afbouwen en wat hiervoor nodig is.

Ruth is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een eetstoornis. Als Ruth merkt dat de cliënt sterk in zijn of haar schoenen staat en de eetstoornis (beter) de baas kan, geeft Ruth dit tijdens de sessies aan. Indien ook de cliënt zich er klaar voor voelt om de begeleiding af te bouwen, bespreken we samen hoe het verdere traject kan verlopen. Samen stellen we dan een terugvalpreventieplan op. Dit plan wordt gebruikt om vroegtijdige terugval te herkennen. Hierin staan de eerste signalen van de (terug) opkomende eetstoornis omschreven. Deze zijn persoonsafhankelijk, doordat de oorzaken en verloop van de eetstoornis verschillend zijn voor elke persoon. De eerste signalen worden ook met de partner, ouders of zeer nabije omgeving besproken, zodat zij ook tijdig kunnen detecteren als de eetstoornis terug de bovenhand neemt. Naast signalen wordt er ook een effectief stappenplan opgesteld, waarmee direct van start kan worden gegaan. Indien dan verdere professionele hulp nodig is, kan men bij Ruth terecht voor een afspraak. Samen wordt de verdere aanpak besproken.

Herstellen van een eetstoornis heeft tijd nodig, maar vooral veel zelfliefde én de juiste begeleiding.
Als sportdiëtiste heeft Ruth haar gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een eetstoornis. Worstel jij met een eetstoornis of heb je een verstoorde relatie met voeding en je lichaam? Ruth helpt je graag verder met praktische tips om je eetgedrag positief te beïnvloeden, jouw voedingspatroon voedzamer te maken met daarbij extra advies om je mindset te versterken. 

Wil je graag hulp? Meld je dan hier aan voor begeleiding. Ruth neemt dan contact me je op.